CYWILIZACJA SŁOWIAN

Get Adobe Flash player

cywilizacja slowian

           

           Czytaj więcej

TRADYCJE I OBYCZAJE

 

           Czytaj więcej                                

WIERZENIA I MAGIA

          Czytaj więcej  

DRZEWA KTÓRE LECZĄ

         Czytaj więcej  

OD REDAKCJI

Serwis internetowy audio-wizualny oparty o publicystykę narodową ukierunkowany na szeroko rozumianą Słowiańszczyznę i współczesny ruch narodowy na bazie młodzieży skupionej w bractwach rycerskich. (tutaj więcej o bractwach rycerskich).


Historia białego człowieka od zarania dziejów do czasów współczesnych z uwzględnieniem wojen i związanych z nimi migracji. Odkrywanie tajemnic białej cywilizacji począwszy od epoki kamienia poprzez kulturę Łużycką aż do najazdu imperium rzymskiego. W zakres badań wchodzą: zwyczaje, tradycje, wierzenia, rękodzieła, kuchnia, medycyna, magia, rzemiosło, hodowla, kultura agrarna, bartnictwo kuśnierstwo, rybołustwo, łowiectwo. Pierwszy film pt. "Słowianie" zrealizowany w 2000 roku przez Edwarda Maciejczyka, nagrano przy okazji prac archeologicznych na szczycie Świętej Góry Słowian "Ślęża", gdzie pod kościołem odkryto centrum kultu Słowian przywalone gruzami zamku Bolesława Hrobrego. Było to preludium do dalszych badań masywu Ślęży będącego kiedyś odpowiednikiem greckiego Olimpu, gdzie zmierzały pielgrzymki z całej Europy. Ten portal internetowy stanowi zbiór starannie zebranych publikacji w jeden narodowy pakiet zweryfikowany pod kątem prawdy i wartości narodowej dla pszyszłych pokoleń. 


  Film - Słowianie

Historia Białej Cywilizacji zniszczonej przez Imperium Rzymskie.

Film zrealizowany przez Telewizję Chicago w roku 2000 przy okazji 

prac wykopaliskowych na Górze Ślęża.